DGHD

Sinds een half jaar zit ik in het bestuur van de vereniging Vrienden van de Hortus in Haren. Formeel moet ik daar nog een week op wachten, als ik op de ALV op 10 juni wordt voorgedragen als bestuurslid. Dat verhindert niet dat ik afgelopen half jaar, met mijn medebestuursleden zeer actief ben ben het voorbereiden van DGHD: DE GROTE HORTUS DAG.

Een open dag in Hortus Haren met een veelheid aan activiteiten en optredens.

Waarom deze open dag? Per 1 januari 2023 is de Hortus na heel lang eigendom te zijn geweest van de Rijksuniversiteit Groningen overgegaan in de handen van de gemeente Groningen. Samen met het naastliggende Biotoop terrein. De gemeente gaat komend jaar een gebiedsvisie opstellen voor beide percelen. En als Vrienden van de Hortus willen we de gemeente raad laten zien wat er allemaal voor mogelijkheden zijn met de Hortus, ook op langere termijn.

Op 10 juni gaan we met de bezoekers in gesprek: wat verwachten en willen zij van een Hortus; waar zien zij de waarde? Hoe kan de Hortus maatschappelijk relevant blijven, door ook te kijken naar educatie, biodiversiteit en effecten van veranderend klimaat op bodem en planten.

Dit en nog veel meer op 10 juni. Zie degrotehortusdag.nl voor het programma en nog veel meer achtergrond informatie. Wees welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *